Nazwa i adres szkoły:
 • Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 w Gdańsku z klasami sportowymi ul. Marusarzówny 10 80-288 Gdańsk
 • W skład zespołu wchodzą Gimnazjum nr 28
 • Szkoła Podstawowa nr 2

Dyrektor szkoły : mgr Marlena Grzelak e-mail: dyrektor@zkpig21.pl

 • Wicedyrektor mgr Lucyna Klimkowska ( klasy 0 - 3 )
 • Wicedyrektor mgr Danuta Wyskielska ( klasy 4 - 6 )
 • Wicedyrektor mgr Anna Szejko-Bajurska ( gimnazjum)
 • Wicedyrektor do spraw sportu mgr Sławomir Grabowski
 • Wicedyrektor do spraw opiekuńczo-wychowawczych mgr Aleksandra Schild

Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek- piątek w godz. 9:00- 14:00
 • środa - nieczynne
 • w dniu spotkań z rodzicami w godz. 18:00 -19:00
 • Tel./Fax (058) 348 76 62
 • (058) 348 76 63
 • e- mail: sekretariat@zkpig21.pl

Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii ul. Kartuska 245B tel. dyżurny: 0-58 321 68 34